Regulamin sklepu

I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.agamazoologiczny.pl prowadzony jest przez AGAMA Wojciech Kloc, z siedzibą przy ul. Niepaszycka 26, 44-100 Gliwice, Regon: 241644529, NIP: 9691327865.
 2. Korzystanie ze sklepu internetowego Agama oznacza akceptację poniższego Regulaminu. Akceptacji regulaminu Klient dokonuje przed dokonaniem zakupu zaznaczając właściwe pole w formularzu rejestracyjnym.

II. Składanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienia można składać za pośrednictwem witryny www.agamazoologiczny.pl poprzez formularz zamówień 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę lub telefonicznie w dni robocze w godzinach pracy sklepu, tj. od 9:00 do 17:00.
 2. Po wybraniu towarów dostępnych w sklepie, Klient umieszcza je w wirtualnym koszyku. Przez cały czas trwania zakupów Klient ma możliwość przeglądania zawartości swojego koszyka, ilości i wartości zakupów. Po podjęciu decyzji o zakupie, w celu złożenia zamówienia, Klient zostanie przekierowany do formularza, umożliwiającego zalogowanie się, gdzie zobowiązany będzie podać swój Login i Hasło, a jeśli takowych nie posiada będzie miał możliwość rejestracji.
 3. Do składania zamówień wymagane jest zarejestrowanie się za pomocą formularza rejestracyjnego. Rejestracja ma na celu uzyskanie przez sSprzedawcę danych niezbędnych do zrealizowania Umowy Sprzedaży, ułatwienie i skrócenie czasu składania kolejnych zamówień, bez konieczności każdorazowego podawania danych osobowych Klienta.
 4. Termin realizacji zamówień wynosi do 3 dni roboczych licząc od momentu potwierdzenia zamówienia lub zaksięgowania należności za towar. W przypadku odbioru osobistego, Klient zostanie poinformowany po potwierdzeniu złożenia zamówienia o możliwości odebrania towaru w sklepie stacjonarnym.
 5. W przypadku niemożliwości realizacji zamówienia Klienta spowodowanej brakiem którejkolwiek z pozycji zamówienia, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany. Zamówienie zostanie zrealizowane bez brakujących pozycji, jeśli Klient wyrazi na to zgodę. W przypadku niewyrażenia zgody przez Klienta, zamówienie nie zostanie zrealizowane.
 6. Oferty pochodzące z wyprzedaży oraz oferty promocyjne dostępne są do wyczerpania zapasów. Z powodu ograniczonej ilości towarów w powyższych ofertach zamówienia złożone po wyczerpaniu zapasów nie będą mogły zostać zrealizowane, o czym klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub emailową przez Sprzedawcę lub jego pracownika.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w sytuacji gdy autentyczność zamówienia budzi poważne wątpliwości.

III. Formy płatności

Udostępniamy następujące formy płatności:

 1. płatność gotówką przy odbiorze (za pobraniem)
 2. płatność tradycyjnym przelewem bankowym (przedpłata na konto firmowe)
 3. płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu PayU, za pomocą przelewu internetowego lub karty kredytowej

IV. Dostawa

 1. Realizacja wysyłek odbywa się wyłącznie na terenie Polski. Nie ma możliwości odbioru zamówień poza granicami kraju. Nie wysyłamy zamówień w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy.
 2. Przesyłki doręczane są w godzinach pracy firmy kurierskiej, Poczty Polskiej lub godzinach pracy sklepu w zalezności od spedytora któremu powierzone zostanie doręczenie przesyłki.
 3. Klient ma prawo sprawdzić, w obecności pracownika firmy kurierskiej lub Sprzedawcy (w przypadku Transportu własnego Sprzedawcy), czy dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem. Jeśli towar jest uszkodzony należy wraz z kurierem sporządzić protokół szkody, który będzie stanowił podstawę do uwzględnienia reklamacji.

V. Odstąpienie od umowy sprzedaży

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) art.7, w okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn.
 2. Zwracany towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym tzn. towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone i w stanie niewskazującym na użycie.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, towar należy odesłać na własny koszt na adres korespondencyjny podany na stronie internetowej sklepu. Do takiej przesyłki należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni.

VI. Reklamacje

 1. Jeśli zakupiony towar posiada wady ukryte niewynikłe z użytkowania Sprzedawca wymieni go na towar wolny od wad. W tym celu Klient powinien wysłać wadliwy towar na adres Sprzedawcy, wraz z dokumentem zakupu doręczonym przy Dostawie. Dokument zakupu z odpowiednią adnotacją o dokonaniu reklamacji zostanie zwrócony Klientowi wraz z dostarczeniem wymienionego towaru. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy Kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
 2. Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki zawierającej reklamowany towar. Jeżeli Sprzedawca, który otrzymał od Kupującego żądanie określone w pkt 1, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
 3. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar wadliwy zostanie wymieniony na wolny od wad, a jeśli nie będzie to możliwe, Sprzedawca zaproponuje Klientowi inny towar, stanowiący substytut wadliwego towaru albo zwróci Klientowi równowartość ceny reklamowanego towaru. Towar po rozpatrzeniu reklamacji będzie dostarczony Klientowi na koszt Sprzedawcy.

VII. Ceny

 1. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów Dostawy.
 2. Podane ceny są wiążące w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen dostępnych w Sklepie internetowym towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkich akcji promocyjnych i wyprzedaży.

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Wysyłając formularz rejestracyjny Klient jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w nim zawartych w celu wykonywania czynności związanych z obsługą zamówień, których stroną jest Klient, zgodnie z "Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych", Dz.U. Nr 133, poz. 883.
 2. Każdy Klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać.
 3. Wszelkie dane osobowe podane przez Klienta nie będa udostępniane osobom trzecim zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych

IX. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Zmieniony Regulamin opublikowany zostanie na stronie internetowej sklepu i zacznie obowiązywać po upływie 7 (siedmiu) dni od dnia opublikowania.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.